Marketing usług hotelarskich na przykładzie pensjonatu "Willa Klimek" w Białym Dunajcu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015-11-05 13:02:54

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Marketing jest nieodłącznym działaniem każdej firmy XXI wieku. W dobie ciągle rozwijającej się konkurencji jest on także ważny w turystyce i oferowanych usługach hotelarskich. Niniejsza praca przybliża mam rolę marketingu w prowadzonych usługach hotelarskich, charakterystykę Podhala, a także funkcjonowanie przykładowego obiektu hotelarsko-gastronomicznego. Przeanalizowane zostały mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego opracowany został cel strategiczny, do którego należy dążyć, aby podnieść poziom oferowanych usług. Ważnym aspektem jest także kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy personelem a gośćmi.
Marketing is an integral and indispensable course of action of every company of the XXI century. In the era of ever -growing competition it is also important in the tourism and hospitality services offered. This paper brings closer the role of marketing in the conduct of hotel services, the characteristics of Podhale, as well as operation and functionality of a typical object providing hospitality and catering services. Strengths and weaknesses of the company have been analysed. Based on questionnaire study's answers the strategic target has been established to be now pursued in order to raise the level of services offered . An important aspect is also the development of positive relations between staff and guests .

Opis

Słowa kluczowe

marketing, usługi, hotelarstwo, hotel, region, Podhale, gość, klient, pensjonat, promocja, reklama, jakość, cena, dystrybucja, personel, marketing-mix, marketing, services, hospitality, hotel, region, Podhale, guest, customer, guesthouse, promotion, advertisment, quality, price, distribution, staff

Cytowanie