Ceny transferowe i raje podatkowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007-12-10 20:02:14

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Podstawowym celem pracy jest ustalenie możliwości i ograniczeń w procesie stosowania cen transferowych w naszym kraju. Realizacja tak sformułowanego celu wymaga: • charakterystyki jednostek stosujących ceny transferowe, • zdefiniowania przedmiotu cen transferowych oraz rajów podatkowych, • przedstawienia roli cen transferowych i rajów podatkowych, • omówienia metod szacowania cen transferowych, • przedstawienie korzyści oraz ograniczeń wynikających z zawierania porozumień. Weryfikacja powyższych hipotez odbywać się będzie za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi badawczych. Głównym narzędziem badawczym wykorzystanym w niniejszej pracy będzie analiza przepisów, umożliwiająca porównanie dostępnych form ustalania cen transferowych. Dodatkowo w pracy wykorzystano proste zasady statystycznej prezentacji danych w postaci zestawień tabelarycznych i graficznych. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, artykuły naukowe, akty prawne oraz materiały pochodzące ze stron internetowych, dotyczące literatury przedmiotu

Opis

Słowa kluczowe

ceny transferowe, podatki

Cytowanie