Sposoby i skuteczność motywowania pracowników w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym i małej firmie usługowej na przykładzie firm "WIŚNIOWSKI" i "SIGNA"- podobieństwa i różnice

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-06-24 11:11:26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie różnych sposobów i skuteczności motywowania pracowników w dwóch firmach: dużym, zatrudniającym ponad 600 osób przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym „Wiśniowski” i małej zatrudniającej 10 osób firmie usługowej „Signa” sp. z o.o. W pracy na podstawie badań ankietowych zanalizowano również podobieństwa i różnice, które można zaobserwować w funkcjonowaniu systemu motywacyjnego w obu firmach. Niniejsza praca napisana została w czterech rozdziałach. Rozdział pierwszy przedstawia teorie motywowania. Zawiera wyjaśnienia odnoszące się do takich terminów jak: motywacja, motywowanie oraz zadowolenie z pracy. Rozdział drugi zawiera pojęcia dotyczące systemów motywacyjnych i ich charaktery. Charakterystyka i opis badanych firm, ich produkty i otoczenie rynkowe zostały przedstawione w rozdziale trzecim i czwartym na podstawie analizy materiałów firmowych. W piątym rozdziale opisany został system motywacyjny firmy FPHU „Wiśniowski”. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników została dokonana także analiza jego efektywności i oceny wśród pracowników. Rozdział szósty zawiera opis systemu motywacyjnego firmy „Signa” sp. z o.o., ocenę jego skuteczności i funkcjonowania na podstawie badań ankietowych, a także porównanie funkcjonujących w obu firmach systemów motywacyjnych ich różnic i podobieństw. System motywacyjny w firmie „Wiśniowski” tworzony jest przez zatrudnionych jedynie do tego celu specjalistów, w firmie „Signa” motywowaniem załogi zajmuje się szef, który jest często nie tylko specjalistą od zarządzania ludźmi ale równocześnie księgowym czy kadrowym. To tylko jego wiedza, doświadczenie i umiejętności są mu pomocne przy motywowaniu pracowników, nie ma bowiem mowy w tak małej firmie, przy polityce niskich kosztów, o zatrudnieniu specjalistów. Firma „Wiśniowski” dysponuje o wiele większym kapitałem finansowym, który może przeznaczać także na system motywacyjny. W firmie „Signa” wszystkie zyski przeznaczane są na podtrzymanie działalności i rozwój firmy, często nie starcza ich na podniesienie motywacji pracowników. Wszystkie te ograniczenia powodują, iż także motywowanie pracowników w firmie „Signa” wymaga zmian.

Opis

Słowa kluczowe

motywacja do pracy, systemy motywacyjne, motywacyjna funkcja płac, struktura organizacyjna, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, kształtowanie wynagrodzeń

Cytowanie