Faktoring i jego rola z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak miniatury

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie faktoringu i jego roli z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Opisano źródła krótkookresowego finansowania działalności przedsiębiorstwa - działalność przedsiębiorstwa w krótkim okresie czasu, przyczyny zapotrzebowania na środki pieniężne, wybór metody finansowania oraz nowoczesne metody zarządzania aktywami finansowymi. Dokonano charakterystyki factoringu – jego istotę, formy, adresatów, mocne i słabe strony, oraz porównano faktoring z kredytem bankowym. Opisano polski rynek usług faktoringowych na przykładzie działania Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o. oraz przedstawiono koncepcję faktoringu w praktyce.

Opis

Słowa kluczowe

faktoring, płynność finansowa przedsiębiorstwa, zarządzanie aktywami finansowymi, finanse przedsiębiorstwa, kredyt bankowy, rynek usług finansowych, kredyt odnawialny

Cytowanie