Feminizm

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009-02-03 19:51:48

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Współcześnie feminizm przyjmuje różne formy w zależności od tego o jakie postulaty walczą zrzeszone w danym stowarzyszeniu kobiety. Jedną z dzisiejszych form feminizmu jest feminizm radykalny, socjalistyczny czy też liberalny. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale te trzy główne rodzaje opisano w drugim rozdziale pracy, starając się pokazać główne różnice pomiędzy nimi i ich podejście do kluczowych postulatów. W pierwszym rozdziale ukazano jak kształtowała się walka kobiet o prawa dla nich samych na przestrzeni wielu lat i jakie formy przyjmowała. Natomiast trzeci rozdział poświęcono zagadnieniu demokracji liberalnej i jej stosunkiem do feminizmu. Pokazano główne punkty napięcia pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami feminizmu.

Opis

Słowa kluczowe

feminizm, prawa kobiet

Cytowanie