Platforma integracyjna wspomagająca branżę e-commerce w procesie dostawy towarów z wykorzystaniem Domain Driven Design oraz zasad czystej architektury

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022-07-26

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Głównym celem pracy było zaprezentowanie wybranych zagadnień z dziedziny architektury oprogramowania na przykładzie serwisu umożliwiającego rejestrowanie przesyłek kurierskich. Projekt został stworzony w oparciu o zasady tak zwanej czystej architektury oraz z wykorzystaniem elementów Domain-Driven Design. Dzięki temu powstał w pełni funkcjonalny projekt podzielony na warstwy umożliwiający dalszą bezproblemową jego rozbudowę. W pracy starałem się przedstawić również najbardziej popularne zewnętrzne biblioteki oraz narzędzia wspomagające działanie całego rozwiązania.
The main purpose of the work was to present selected topics in the field of software architecture based on the example project which is the service for registering parcels. The project was created with the usage of the so-called clean architecture principles and also with the use of Domain-Driven Design elements. As a result, a fully functional project was created, divided into layers, enabling its further trouble-free expansion. In the presented work, I tried to present the most popular external libraries and tools increasing functionality of the entire solution.

Opis

Słowa kluczowe

net core, blazor, webapi, integracja, e-commerce, ddd, czysta architektura, integration, clean architecture

Cytowanie