Przedsiębiorcza organizacja wiedzy. Przykład Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, wyższe szkoły biznesu, kultura organizacyjna, szkoły niepubliczne, zarządzanie uczelnią, wywiad, Krzysztof Pawłowski, szkolnictwo wyższe, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość lokalna

Cytowanie

Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy / red. nauk. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk : Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2006. - S. 87-128