The Spanish cod fishing industry: Radical production changes without significant changes in the innovation system

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

This paper studies the changes which have occurred in the Spanish cod fishing industry in the last few years. We also aim to understand the dynamics of industrial change and its relation to institutions, understood here as both formal and informal rules and conventions. Our results suggest that sometimes industries, in order to maintain their competitive position, need something more than incremental changes in their products or in the technologies that they use. As we can see with the Spanish cod fishing industry, major changes are needed which affect the institutional set-up of their production system. Nevertheless, even when major changes happen in the production sphere, this does not mean that major alterations happen in the way companies innovate, i.e. in their innovation system.
Niniejsza praca analizuje zmiany w hiszpańskim przemyśle połowu dorsza w okresie kilku ostatnich lat. Autorzy próbują również zrozumieć dynamikę zmian przemysłowych oraz jej związek z instytucjami, rozumianymi tutaj jako formalne i nieformalne reguły i konwencje. Wyniki naszych badań sugerują, że czasami aby utrzymać konkurencyjność, branże potrzebują czegoś więcej niż tylko stopniowych zmian produktów czy technologii. Jak widać na przykładzie hiszpańskiej branży połowu dorsza, potrzebne są gruntowne zmiany, które wpłyną na cały system produkcji. Nawet jeżeli sferę produkcyjną dotkną gruntowne zmiany, nie oznacza to poważnych zmian w sposobie dokonywania innowacji przez firmy, czyli w w ich systemie innowacji.

Opis

Słowa kluczowe

institutions, innovation, innovation systems, cod fishing, change, instytucje, systemy innowacji, przemysł połowu dorsza, zmiana

Cytowanie

González-López, M., The Spanish cod fishing industry: Radical production changes without significant changes in the innovation system. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4 : Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 35-51