Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce

Ładowanie...
Miniatura

Data

1991

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Do napisania poniższych uwag zachęciła mnie niedawna dyskusja na łamach "Wiadomości Ekologicznych" nad przyszłą formą i treścią ekologii w Polsce. Ośmielony zostałem także artykułem Vetulaniego (1990) omawiającym sposoby oceny prac naukowych i naukowców (zob. też Łomnicki 1984, Szarski 1987). Chciałbym poddać pod dyskusję kilka konkretnych recept na uprawianie nauki w Polsce. Opieram się na założeniu, że najważniejsze jest ustalenie wstępnych kryteriów jakości i zgodzenie się na pewne wspólne wartości, jakich naukowcy mieliby przestrzegać. Potrzebna jest więc etykieta naukowca, czyli kanon kryteriów, dzięki którym młodzi adepci nauki będą wiedzieć jak oddzielić ziarno od plew i jak poprowadzić swoje własne kariery naukowe. Do nich, w dużym stopniu, skierowany jest ten komentarz.

Opis

Słowa kluczowe

nauka, pracownicy naukowi, socjologia badań naukowych

Cytowanie

Wiadomości Ekologiczne, 37, s. 247-263