Artykuły naukowe (CI)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 13 z 13
 • Pozycja
  Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy
  (2010) Diukova, N.; Jasienski, Michal
  The main step that should be taken is the unification of accounting and managerial approaches to intangible assets’ structure, that can be made possible via treating R&D, human and organizational capital that has been internally generated by the company as investment and add it as the supplement to company’s balance sheets.
 • Pozycja
  Nature-nurture interaction is ubiquitous, essential, but elusive
  (2014) Jasienski, Michal; Jasienska, Grazyna
 • Pozycja
  Features of an e-learning environment which promote critical and creative thinking: choice, feedback, anonymity, and assessment
  (2014) Jasieński, Michał
  I discuss features that are important for creative and critical thinking which should be recreated in e-learning applications. Anonymity maximizes chances for development of creativity and for objective and accurate assessment. I also describe a ‘quadruple anonymity’ system implemented at Nowy Sacz Business School – National-Louis University in Poland, the goal of which is to improve objectivity of thesis evaluation by referees. E-learning environment is ideal for implementing functionalities which make choice, feedback, and controlled anonymity easily available to the users to be effective, feedback should be appropriately timed, incremental, impartial, and impersonal. Evaluation of student or employee performance or of proposed ideas or solutions should rely on explicitly stated quantitative criteria, developed along well thought-through measurement scales and utilising proper descriptive statistics and visualisation methods. A description of the nominal group heuristic method is provided as an example of a heuristic method which relies on creativity, anonymity and unbiased evaluation.
 • Pozycja
  Czy kooperacja sprzyja innowacyjności?
  (2012) Jasieński, Michał
  Celem przeglądu jest odpowiedź na pytanie czy istnieje związek pomiędzy kooperacją, zaufaniem lub pomocą wzajemną (kultywowaną pomiędzy firmami lub instytucjami, a nie pracownikami wewnątrz firmy), a poziomem innowacyjności firm będących uczestnikami kooperacji. Wykazano, że innowacyjność firm często wzrasta pod wpływem kooperacji z innymi firmami albo jednostkami badawczymi, ale raczej nie z agencjami rządowymi. Duże znaczenie dla innowacyjności ma także kooperacja pionowa firmy (np. z dostawcami i klientami).
 • Pozycja
  Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement
  (2013) Jasieński, Michał
  Entrepreneurs often face the challenge of hiring academic researchers who could provide know-how or serve as potential business partners, collaborators or expert consultants. Since hiring experts may be costly, it is essential that only the best specialists be used. I describe some quantitative scientometric tools (such as h-index and gindex) aimed at evaluating academic quality of institutions or of individual researchers. Such tools provide information that is easily accessible, comprehensible and merit-based, although they must be used with caution, since disciplines differ in the absolute values of indexes. I show how to use scientometrics in a comparative manner to document low output and poor quality of the publications of Polish academic authors in the area of business and management. I also argue that some governmental procedures for rewarding academic excellence are not effective because they reduce incentives for publishing academic papers in English.
 • Pozycja
  Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego
  (2011) Jasieński, Michał
  O konieczności budowania zaufania społecznego, jako niezbędnego warunku dla rozwoju innowacyjności.
 • Pozycja
  Kapitał społeczny i lokalna synergia oparta na altruizmie odwzajemnionym: aspekty metodologiczne
  (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2012) Jasieński, Michał; Rzeźnik, Magdalena; Stec, Paweł
  W niniejszym eseju chcielibyśmy pokazać, że niezależnie rozwijające się koncepcje i programy badawcze wspaniale wzajemnie siebie wzbogacają. Ponadto, skupiliśmy się na kwestiach metodologicznych, które muszą być rozwiązane przy próbach oceny KS, ze szczególną uwagą traktując badania altruizmu odwzajemnionego, realizowanego na poziomie osobniczym.
 • Pozycja
  Arka Poego, czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni
  (2003) Jasieński, Michał
  O cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy mitów i legend.
 • Pozycja
  Wishful Thinking and the Fallacy of Single-Subject Experimentation
  (1996) Jasienski, Michal
  O konieczności rozumienia podstaw statystyki, dla podejmowania racjonalnych decyzji przy planowaniu projektów badawczych.
 • Pozycja
  N = 1, Fortuitous Effects, and AIDS Research
  (1996) Jasienski, Michal
  O konieczności rozumienia podstaw statystyki, dla podejmowania racjonalnych decyzji przy planowaniu projektów badawczych.
 • Pozycja
  Darwin uniwersalny
  (2009) Jasieński, Michał
  Rzecz o pożytkach z inspiracji interdyscyplinarnych i o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak nauki o zarządzaniu mogą skorzystać z perspektywy biologii ewolucyjnej – esej napisany z okazji 200-lecia urodzin Karola Darwina.
 • Pozycja
  O waśni i współpracy
  (1988) Jasieński, Michał
 • Pozycja
  Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce
  (1991) Jasieński, Michał
  Do napisania poniższych uwag zachęciła mnie niedawna dyskusja na łamach "Wiadomości Ekologicznych" nad przyszłą formą i treścią ekologii w Polsce. Ośmielony zostałem także artykułem Vetulaniego (1990) omawiającym sposoby oceny prac naukowych i naukowców (zob. też Łomnicki 1984, Szarski 1987). Chciałbym poddać pod dyskusję kilka konkretnych recept na uprawianie nauki w Polsce. Opieram się na założeniu, że najważniejsze jest ustalenie wstępnych kryteriów jakości i zgodzenie się na pewne wspólne wartości, jakich naukowcy mieliby przestrzegać. Potrzebna jest więc etykieta naukowca, czyli kanon kryteriów, dzięki którym młodzi adepci nauki będą wiedzieć jak oddzielić ziarno od plew i jak poprowadzić swoje własne kariery naukowe. Do nich, w dużym stopniu, skierowany jest ten komentarz.