Czy kooperacja sprzyja innowacyjności?

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem przeglądu jest odpowiedź na pytanie czy istnieje związek pomiędzy kooperacją, zaufaniem lub pomocą wzajemną (kultywowaną pomiędzy firmami lub instytucjami, a nie pracownikami wewnątrz firmy), a poziomem innowacyjności firm będących uczestnikami kooperacji. Wykazano, że innowacyjność firm często wzrasta pod wpływem kooperacji z innymi firmami albo jednostkami badawczymi, ale raczej nie z agencjami rządowymi. Duże znaczenie dla innowacyjności ma także kooperacja pionowa firmy (np. z dostawcami i klientami).
The paper explores the issue of a possible connection between cooperation, trust and mutual help (maintained by companies or institutions, and not among employees within the company) and the level of innovativeness of the companies which are active participants of cooperation. It can be shown that innovation potential of firms rises under the influence of cooperation with other firms of R&D institutions, but cooperation with governmental agencies is not effective. Vertical cooperation (e.g. with suppliers and customers) is also important for the firm’s innovativeness.

Opis

Słowa kluczowe

innowacyjność, kooperacja, przedsiębiorczość, innovation, cooperation, entrepreneurship

Cytowanie

Przegląd Organizacji, 2012, nr 12, s. 24-27