Walory turystyczne Rzymu i ich wpływ na kształtowanie się ruchu turystycznego miasta

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-11-02 21:39:17

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem tej pracy jest przedstawienie analizy wpływu walorów turystycznych na poziom ruchu turystycznego miasta Rzym we Włoszech. Chodzi więc o wyjaśnienie następującego problemu głównego: 1. Czy walory turystyczne Rzymu mają wpływ na kształtowanie się ruchu turystycznego tegoż miasta? W celu rozwiązania wyłonionych problemów zastosowano analizę literaturową i dokumentową, posłużono się danymi z włoskich stron: ENTE BILATERALE TURISMO DEL LAZIO i MINISTERO PER I BENI E PER ATTIVITÁ CULTURALI. Dzięki raportom rocznym i miesięcznym dokonano analizy porównawczej pomiędzy poszczególnymi latami oraz analizę SWOT. Prezentowana praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano przegląd definicji elementarnych pojęć z zakresu turystyki, scharakteryzowano wybrane rodzaje turystyki i jej funkcje, pojęcie walorów turystycznych oraz rodzaje ruchu turystycznego. Rozdział drugi poświęcono ogólnej charakterystyce Rzymu. W rozdziale trzecim dokonano opisu wybranych walorów turystycznych stolicy Włoch. W rozdziale czwartym z analizowano ruch turystyczny Rzymu w latach 2006 – 2009. Pracę kończy spis literatury, który oprócz typowych publikacji naukowych z dziedziny turystyki zawiera pozycje inne, typu „przewodnikowego”, zapewne interesujące dla osób zainteresowanych turystyką włoską.

Opis

Słowa kluczowe

turystyka, ekonomika turystyki, zarządzanie turystyką, Rzym, analiza SWOT

Cytowanie