Zintegrowany system do zarządzania firmą Microsoft Business Solutions Navision Attain: materiały szkoleniowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Drukarnia Goldruk, Nowy Sącz

Abstrakt

Firma Microsoft w swoim programie uniwersyteckim udostępnia szkołom wyższym oprogramowanie biznesowe. WSB-NLU na przełomie lat 90-tych i pierwszych lat XXI wieku korzystało z systemu MBS Navision Attain (obecnie MS Dynamics). W ramach ćwiczeń do przedmiotu "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu" studenci poznawali praktycznie możliwości oprogramowania klasy ERP. W programie Navision Attain wykonywali podstawowe operacje: wystawiali dokumenty handlowe, magazynowe, kasowe, księgowe w fikcyjnej firmie Cronus Skryba. Niniejszy skrypt opisuje zadania wykonywane przez studentów na zajęciach. Od ok. roku 2008 na ćwiczeniach z przedmiotu "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu" wykorzystywany jest program Comarch Optima.

Opis

Słowa kluczowe

systemy informacyjne, Microsoft Navision, systemy do zarządzania firmą, ERP

Cytowanie

Połeć, K., Zintegrowany system do zarządzania firmą Microsoft Business Solutions Navision Attain: materiały szkoleniowe. Nowy Sącz : Drukarnia Goldruk, 2004. - 111 s.