Książki / rozdziały (Inst. Inf.)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Podstawy technik komputerowych
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2002) Połeć, Krystyna
  Skrypt opisuje zadania wykonywane na ćwiczeniach do przedmiotu "Podstawy technik komputerowych". Materiały obejmują zagadnienia związane z posługiwaniem się systemem Windows (np. operacje na plikach i folderach) oraz tworzenie dokumentów w programach biurowych (np. MS Word, MS Excel). Omówiono również komendy systemu DOS i program Norton Commander. Skrypt w prezentowanej postaci był używany do początków XXI wieku.
 • Pozycja
  Bazy danych: materiały pomocnicze do ćwiczeń kursu prowadzonego w oparciu o program Microsoft Access
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2002) Połeć, Krystyna
  Skrypt był wykorzystywany w ramach ćwiczeń do przedmiotu "Bazy danych" dla studentów kierunków ekonomicznych. Opisuje pracę w programie Microsoft Access 2003 - zasady obsługi programu, modyfikacji i szukania informacji w bazie danych. Na przykładach pokazuje, jak projektować obiekty bazy danych - tabele, formularze raporty i kwerendy. Ze względu na rozwój oprogramowania i ukazanie się nowej, mocno zmienionej wersji programu Access (2007) skrypt zdezaktualizował się. Ciągle jednak zadania i bazy w nim opisane służą jako inspiracja do ćwiczeń.
 • Pozycja
  Zintegrowany system do zarządzania firmą Microsoft Business Solutions Navision Attain: materiały szkoleniowe
  (Drukarnia Goldruk, Nowy Sącz, 2004) Połeć, Krystyna
  Firma Microsoft w swoim programie uniwersyteckim udostępnia szkołom wyższym oprogramowanie biznesowe. WSB-NLU na przełomie lat 90-tych i pierwszych lat XXI wieku korzystało z systemu MBS Navision Attain (obecnie MS Dynamics). W ramach ćwiczeń do przedmiotu "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu" studenci poznawali praktycznie możliwości oprogramowania klasy ERP. W programie Navision Attain wykonywali podstawowe operacje: wystawiali dokumenty handlowe, magazynowe, kasowe, księgowe w fikcyjnej firmie Cronus Skryba. Niniejszy skrypt opisuje zadania wykonywane przez studentów na zajęciach. Od ok. roku 2008 na ćwiczeniach z przedmiotu "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu" wykorzystywany jest program Comarch Optima.
 • Pozycja
  Przetwarzanie tekstów
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2002) Białas, Franciszek; Ciosek, Włodzimierz; Połeć, Krystyna
  Skrypt przeznaczony był dla studentów I roku jako podręcznik do przedmiotu "Podstawy technik komputerowych". Opisywał podstawy obsługi programu MS Word 97: wpisywanie tekstu, formatowanie (czcionki, akapitu, stylu) oraz pracę z tabelami, elementami grafiki. Podawał, jak zarządzać długimi dokumentami i tworzyć korespondencję seryjną. Zagadnienia omówiono na przykładach. Skrypt wycofano z użytku ze względu na pojawienie się nowej wersji programu MS Word (2007). Przykłady (pism, dokumentów) pozostają aktualne.