Przetwarzanie tekstów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2002

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Abstrakt

Skrypt przeznaczony był dla studentów I roku jako podręcznik do przedmiotu "Podstawy technik komputerowych". Opisywał podstawy obsługi programu MS Word 97: wpisywanie tekstu, formatowanie (czcionki, akapitu, stylu) oraz pracę z tabelami, elementami grafiki. Podawał, jak zarządzać długimi dokumentami i tworzyć korespondencję seryjną. Zagadnienia omówiono na przykładach. Skrypt wycofano z użytku ze względu na pojawienie się nowej wersji programu MS Word (2007). Przykłady (pism, dokumentów) pozostają aktualne.

Opis

Słowa kluczowe

przetwarzanie tekstów, edytory tekstu, MS Word, podręcznik

Cytowanie

Białas, F., Ciosek, W., Połeć, K., Przetwarzanie tekstów : [skrypt]. Wyd. 3 popr. Nowy Sącz : WSB-NLU, 2002. – 190 s.