Książki / rozdziały (WSB-NLU)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 17 z 17
 • Pozycja
  25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : jednostka i społeczeństwo : teraźniejszość i perspektywy
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2016) Woźniak, Dariusz (red.); Wicher, Patryk (red.)
 • Pozycja
  Economy and education of Ukraine: on the road to EU
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University in Nowy Sącz, 2016) Britchenko, I.G. (red.)
  European integration is a civilized choice of Ukraine and one of the key demands of the Revolution of dignity. It occupies a special place in the system of foreign policy priorities of Ukraine. European integration for Ukraine is the way of economic modernization, overcoming of technological backwardness, attraction of foreign investments and new technologies, new jobs creation, increasing the competitiveness of domestic producers, access to world markets and particularly to the EU market.
 • Pozycja
  "Polonia Restituta" - rok 1989 - punkt zwrotny w historii Polski
  (2016-11-04) Pawłowski, Krzysztof
  Preprint w języku polskim do rozdziału książki: The turning points of world history : financial and methodological interpretations. Eds. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Swianiewicz. Nowy Sącz : WSB-NLU ; Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2012. – s. 239-242
 • Pozycja
  Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez firmę „Oczko” S.c. od partnera niemieckiego
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998) Kozina, Andrzej; Węgrzyński, Tadeusz
  Przedstawiony przypadek stanowi przykład negocjacji handlowych rzadziej spotykanych w praktyce niż typowe pertraktacje w zakresie kupna - sprzedaży produktów lub usług, gdyż dotyczy negocjacji w zakresie inwestycji. Ich przedmiotem jest maszyna dziewiarska, w roli nabywcy występuje polska firma dziewiarska "Oczko" S.c., natomiast dostawcą jest firma niemiecka.
 • Pozycja
  Powstanie i rozwój firmy dziewiarskiej „Oczko” s.c.
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1997) Grotyńska-Kurek, Beata; Węgrzyński, Tadeusz
  Opis przypadku przedstawia geneze i rozwój oraz specyficzne warunki funkcjonowania małej firmy dziewiarskiej, nazwanej "OCZKO" s.c. - w części pierwszej, a także prezentuje kondycję tej firmy na pewnym etapie jej rozwoju, w roku 1995 - w części drugiej. Na tej podstawie można dokonać analizy i oceny dotychczasowej działalności firmy, a także opracować plan jej działania na rok 1996.
 • Pozycja
  Podstawy technik komputerowych
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2002) Połeć, Krystyna
  Skrypt opisuje zadania wykonywane na ćwiczeniach do przedmiotu "Podstawy technik komputerowych". Materiały obejmują zagadnienia związane z posługiwaniem się systemem Windows (np. operacje na plikach i folderach) oraz tworzenie dokumentów w programach biurowych (np. MS Word, MS Excel). Omówiono również komendy systemu DOS i program Norton Commander. Skrypt w prezentowanej postaci był używany do początków XXI wieku.
 • Pozycja
  Przetwarzanie tekstów
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2002) Białas, Franciszek; Ciosek, Włodzimierz; Połeć, Krystyna
  Skrypt przeznaczony był dla studentów I roku jako podręcznik do przedmiotu "Podstawy technik komputerowych". Opisywał podstawy obsługi programu MS Word 97: wpisywanie tekstu, formatowanie (czcionki, akapitu, stylu) oraz pracę z tabelami, elementami grafiki. Podawał, jak zarządzać długimi dokumentami i tworzyć korespondencję seryjną. Zagadnienia omówiono na przykładach. Skrypt wycofano z użytku ze względu na pojawienie się nowej wersji programu MS Word (2007). Przykłady (pism, dokumentów) pozostają aktualne.
 • Pozycja
  “Polonia Restituta” – 1989 – a turning point in the Polish history
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2012) Pawłowski, Krzysztof
  Texts describing break-though events are always risky if written from the time perspective of less than subsequent 100 years. The author of this article has decided to write it being fully aware that this text will contain his subjective point of view but it will also be written from the position of a witness actively participating in the events of 1989. The author also believes that the majority of accounts and synthetic articles have or will be written by persons living in a few big Polish cities; however, his text has been written from the perspective of a Polish provincial town.
 • Pozycja
  Creative and innovative region – a case study of Nowy Sącz
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2007) Pawłowski, Krzysztof
  The article presents the case of a town with sizeable location-specific challenges. During the 1990’s the town experienced spectacular economic successes, and is now preparing for a giant technological and civilisational leap forward on the basis of EU funding. It is difficult to estimate the long-run effects of this new initiative: only to ponder whether the effects will be huge or truly massive. The town, its authorities and WSB-NLU innovators decided to transform Nowy Sącz into the first Polish town of knowledge and undertake competing on the global scale.
 • Pozycja
  Wprowadzenie – Inwestycja strategiczna numer 1
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1996) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  Przywództwo w okresie zmian
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  Kreowanie obrazu Polski w świecie
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1999) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  The Nowy Sącz miracle : from ruins to the best Business School in Poland
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  The Nowy Sącz entrepreneurial spirit
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  Edukacja – klucz do przyszłości Europy
  (Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2005) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  Education – the key to the future of Europe
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005) Pawłowski, Krzysztof
 • Pozycja
  Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007) Pawłowski, Krzysztof