Facebook.com jako narzędzie marketingowe w promowaniu WSB-NLU

dc.contributor.advisorBulzak, Andrzej
dc.contributor.authorHronowska, Mariola
dc.date.accessioned2017-05-10T13:24:23Z
dc.date.available2017-05-10T13:24:23Z
dc.date.issued2012-06-01 15:24:22
dc.date.updated2017-01-09T10:22:48Z
dc.description.abstractSerwis społecznościowy Facebook.com ze względu na swój globalny zasięg oraz ogromną popularność może stanowić bardzo skuteczny środek promujący usługi edukacyjne WSB-NLU. Badania sprawdzające prawdziwość postawionych hipotez opierały się na przeprowadzeniu metodą PAPI (Paper and Pencil Interview) ankiety wśród dwóch grup: studentów WSB i maturzystów z Nowego Sącza. Wyniki badań potwierdziły prawdziwość wszystkich postawionych hipotez. Ankietowani wykazali, że korzystają z serwisów społecznościowych w celach informacyjnych i komunikacyjnych. Aktywność uczelni na Facebooku stanowi dowód na to, że ma ona nowoczesne podejście do nauki i komunikacji. Kampania na portalu społecznościowym wzmocni także wizerunek marki. Badania wykazały także, że ankietowani stanowią idealna podstawę dla tworzenia silnej e-społeczności. Wykazują dużą aktywność w sieci oraz wykazują potrzeby kontaktu i przynależności. Za pośrednictwem Facebooka mogą także zaspokoić 4 z 6 potrzeb teorii Maslowa: przynależności, uznania, szacunku i samorealizacji. Wszystkie te elementy sprawiają, że kampania reklamowa WSB-NLU na Facebooku może odnieść sukces. Należy jednak powołać specjalny zespół, który będzie koordynował cały projekt.pl
dc.description.abstractThe social networking site Facebook.com may be an effective advertising tool of education services of WSB-NLU due to its global range and immense popularity. The research aiming at verifying the truthfulness of hypotheses was based on two surveys conducted through the use of the PAPI method (Paper and Pencil Interview). The surveys were directed to two groups: WSB students and high school graduates. The results of the research confirmed the truthfulness of all the hypotheses. The interviewees have claimed that they use social networking sites for informational and communicative purposes. They are extremely active online and they present the need to maintain contacts with other people and have the sense of belonging. Through the utilization of Facebook they may meet four of six needs presented in Maslow theory: belonging, admiration, respect and self-fulfilment. All those elements show that the advertising campaign of WSB-NLU on Facebook may be successful. However, there should be a team of people coordinating this project.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/9854
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectFacebook.compl
dc.subjectserwis społecznościowypl
dc.subjectmarketingpl
dc.subjectreklamapl
dc.subjectusługi edukacyjnepl
dc.subjectuczelniapl
dc.subjectkomunikacja onlinepl
dc.subjecta social networking sitepl
dc.subjectadvertisementpl
dc.subjecteducation servicespl
dc.subjectuniversitypl
dc.subjectonline communicationpl
dc.titleFacebook.com jako narzędzie marketingowe w promowaniu WSB-NLUpl
dc.title.alternativeFacebook.com as the marketing tool in promoting WSB-NLU.pl
dc.title.alternativeFacebook.com as the marketing tool in promoting WSB-NLUpl
dc.typemasterThesispl

Pliki