Test motywacyjnego systemu płac opartego na EVA™

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W pracy podjęto próbę nakreślenia zależności zachodzących między dwiema stosunkowo nowymi koncepcjami w teorii finansów: opcjami realnymi i ekonomiczną wartością dodaną (EVA). Wspomniane zależności są uwydatnione zwłaszcza w sytuacji, gdy EVA wykorzystywana jest jako narzędzie zarządzania wartością firmy lub projektu. W ramach projektowanego motywacyjnego systemu płacowego kluczowym rozwiązaniem jest zestawienie oczekiwanej i faktycznej wartości projektu podjętego do realizacji. Oparty na EVA motywacyjny system płacowy będzie działał dobrze wtedy, gdy funkcja wypłat jest poprawnie zdefiniowana. Jednak jest to szczególnie trudne w sytuacji, gdy w ramach projektu zdefiniowane i analizowane są opcje realne. Opis opcji realnych przedstawiony w niniejszym tekście pokazuje, jak z sukcesem można wdrożyć system płacowy oparty na EVA.

Opis

Słowa kluczowe

ekonomiczna wartość dodana, motywacyjna funkcja płac, system płac, opcje realne, przemysł farmaceutyczny, Economic Value Added (EVA)

Cytowanie

Przegląd Organizacji, 2010, nr 10, s. 37-41