Diffusion of Innovations in the Systems Thinkings Approach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

This article presents the process of innovation diffusion in the context of Systems Thinking. The Bass diffusion model is built and converted into a computer simulation model with all variables defined in terms of the System Dynamics (stocks and flows). The computer simulation on the Bass' model confirms a typical for real-life innovations behaviour. Various initial assumptions and their impact upon the innovation diffusion are tested.
Powyższy artykuł przedstawia proces dyfuzji innowacji w kontekście myślenia systemowego. Model dyfuzji Bassa pokazany jest w formie modelu symulacyjnego, zawierającego w swojej budowie dynamiczne zmienne, takie jak: zmienne akumulacyjne i zmienne przepływowe. Komputerowa symulacja przedstawionego modelu potwierdza charakterystyczne zachowania poszczególnych zmiennych modelu w czasie oraz bada ich zmianę w odpowiedzi na przyjmowane różne założenia początkowe.

Opis

Słowa kluczowe

diffusion of innovations, systems thinking, System Dynamics, computer simulation

Cytowanie

Management Business Innovation, 2010, no. 6, s. 16-24