Silnik gry akcji oparty na bibliotece OpenGL i DirectX

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-09-20 16:57:23

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest stworzenie silnika gry akcji z wykorzystaniem języka C++, biblioteki graficznej OpenGL oraz biblioteki DirectX wykorzystanej do zaimplementowania podsystemu wejścia i dźwięku. Zakres części teoretycznej pracy obejmuje przedstawienie charakterystyki silnika gry, omówienie podsystemów (klas) z jakich składa się silnik, omówienie najważniejszych funkcji silnika, omówienie zastosowanych technik i algorytmów, przeprowadzenie testów silnika i jego wydajności oraz prezentację przykładów zastosowania silnika. We wstępie została przestawiona ogólna charakterystyka silników gier. Pierwszy rozdział zawiera architekturę zaimplementowanego silnika z podziałem na klasy. Opisane są również poszczególne podsystemy oraz wykorzystane techniki w procesie ich implementacji. Drugi rozdział omawia bardziej szczegółowo najważniejsze z podsystemów, które były kluczowe do prawidłowego działania całego silnika gry. Za pomocą rysunków oraz fragmentów kodu został przedstawiony sposób implementacji poszczególnych elementów silnika tzn. wykorzystane techniki i algorytmy. W trzecim rozdziale zamieszczone są zrzuty ekranu przedstawiające działanie silnika gry jako całości, będące efektem połączenia wszystkich wymienionych podsystemów. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie oraz wnioski końcowe, zostały również zgromadzone informacje o możliwościach rozbudowy silnika.

Opis

Słowa kluczowe

informatyzacja, gra komputerowa, programowanie, silnik gry, język C++

Cytowanie