Zakup samochodu do firmy i podstawy zarządzania flotą

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013-02-28 14:25:30

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Obecnie większość osób nie wyobraża sobie możliwości funkcjonowania w życiu prywatnym bez samochodu, a co dopiero prowadząc firmę, lub będąc jej pracownikiem, który musi się przemieszczać poza firmą. Ta praca ma na celu pokazać, jakie są możliwości wyposażenia przedsiębiorstwa w samochody, w jaki sposób możemy sfinansować ten proces, jak go rozliczyć w kwestiach rachunkowych oraz jakie elementy uwzględniać wybierając samochody do tworzenia firmowej floty. W pracy przedstawiono potrzeby, jakie kierują właścicielem firmy, który chce powiększyć liczbę pojazdów, lub wymienić aktualnie eksploatowane. Następnie porównano oferty możliwości finansowania pojazdów, które nabywają przedsiębiorstwa, a także zaprezentowano kwestie rachunkowe, dzięki którym można zmniejszyć obciążenia związane z dodatkowym autem w firmie. Przedstawiono również przykłady elementów, dzięki którym można dokonać trafniejszego wyboru oferty z perspektywy czasu oraz jak je wykorzystać do optymalizacji kosztów jakie flota generuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Podsumowaniem pracy jest przedstawienie ofert sprzedaży samochodów dostępnych na polskim rynku motoryzacyjnym z uwzględnieniem całkowitego kosztu utrzymania pojazdu w firmie przez określony okres.
Nowadays most of people cannot imagine life without the ability to use cars as a private means of transport not to mention the situation when we lead the company or we are its employee who is obliged to move from one place to another. The aim of this thesis is to show a few aspects connected with cars. Firstly, in what way can the company be equipped in cars. Secondly, how can this proces be financed and how to settle the accounting issues and finally, what significant factors should be taken into account when we create the car fleet. This paper shows what needs are considered when the owner of the company wants to grow the number of the vehicles or to change them into totally new ones. What is more, I compared not only the possibilities of payment for the cars but also I presented the financial solutions that help to reduce the costs connected with additional car in the company. There are also given examples of significant factors that help to choose the most accurate offer and how to use them to streamline the cost of the car fleet in the economic activity. To sum up this dissertation I presented the sale offers of cars available at the Polish automotive market including the total cost of maintaining the vehicle for a ceratin time.

Opis

Słowa kluczowe

samochód, zakup, finansowanie, oferta, podatek, koszt, paliwo, car, fund-raising, purchase, offer, tax, cost, fuel

Cytowanie