Kredyty jako jedna z form finansowania działalności gospodarczej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011-04-01 00:03:37

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W pracy na przykładzie banku BPH postanowiłem przyjrzeć się kredytom, jako jednej z form finansowania działalności gospodarczej. Celem pracy będzie możliwie dokładne opisanie działalności kredytowej banku. W pierwszej części zajmę się pojęciem, funkcją i formą umowy kredytowej. Opiszę także klasyfikację kredytów i zajmę się istotnymi warunkami umowy kredytowej. Omówione zostaną też prawne formy zabezpieczania kredytów. W drugiej części zajmę się takimi zagadnieniami jak ocena firmy przez banki, a także wizerunek banków w oczach firm. Omówię także rodzaje analizy kredytowej. Najważniejszą częścią mojej pracy będzie jej trzecia część w której zajmę się przedstawieniem tematyki kredytów na przykładzie działalności banku BPH. Na początek w skrócie opiszę historię i działalność banku BPH. W dalszej części zajmę się omówieniem ryzyka w działalności tego banku. W punkcie tym oprę się przede wszystkim na raportach publikowanych przez bank BPH. Następnie przeprowadzę analizę i opiszę rodzaje udzielanych kredytów. Kolejnymi etapami mojej pracy będą zasady udzielania kredytów, system podejmowania decyzji kredytowych oraz oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy przede wszystkim wykorzystałam materiały pochodzące z literatury dotyczącej działalności kredytowej banków, artykuły pochodzące ze stron internetowych poświęconych kredytom. Ważnym elementem były raporty dotyczące działalności banku BPH oraz materiały dostarczone przez lokalne placówki banku BPH.

Opis

Słowa kluczowe

banki, produkty bankowe, kredyt bankowy, zabezpieczenie kredytów, finansowanie przedsiębiorstw MSP

Cytowanie