Faktoring jako alternatywne źródło finansowania - analiza kosztów i korzyści dla przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009-04-06 09:29:35

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Praca poświęcona jest źródłom finansowania działalności gospodarczej. Obecnie firmy oprócz klasycznego kredytu bankowego mogą wykorzystywać również inne źródła. Utrzymanie płynności finansowej firmy jest efektem umiejętnego wyboru źródła finansowania. Celem pracy jest ocena faktoringu pod względem poszczególnych opłat z nim związanych, jak również przeciwstawienie go z alternatywnym źródłem jakim jest kredyt krótkoterminowy. Praca składa się z czterech części. Pierwsza cześć zawiera charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który stanowi znaczącą cześć całej gospodarki. Źródłem sukcesu w przedsiębiorstwie jest między innymi jakość zarządzania finansami, dlatego też druga część poświęcona jest faktoringowi, który jest coraz powszechniejszą formą finansowania firm. Z roku na rok przybywa przedsiębiorstw korzystających z tej usługi finansowej. Faktoring nie jest jednak dla każdej firmy, a skorzystanie z niego powinno być poprzedzone analizą opłacalności w kontekście sytuacji gospodarczej firmy na rynku. Trzecia część zawiera charakterystykę alternatywnego źródło finansowania czyli kredytu krótkoterminowego. Połową sukcesu jest sprzedaż towaru, a drugą otrzymanie pieniędzy z tej transakcji. Wiele firm upadło nie z braku popytu na ich towary, jednak z powodu niestabilności czy także nieuczciwości kontrahentów, którzy miesiącami nie regulowali należności za zakupione produkty. Czwarta część zawiera analizę kosztów faktoringu i porównanie go z kredytem bankowym. Jest to analiza opłacalności usług faktoringowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Warto przyjrzeć się podobieństwom i różnicom tych alternatywnych form finansowania.

Opis

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa, źródła finansowania, faktoring, kredyt krótkoterminowy, finanse przedsiębiorstwa

Cytowanie