Realizacja funkcji wydawniczych w repozytorium

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018-05-30

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Rozwój nowych modeli komunikacji naukowej przyczynił się do powstawania nowych form wsparcia autorów w publikowaniu naukowym. W repozytoriach jednym z takich działań jest realizowanie zadań związanych z procesem wydawniczym. Tego typu usługi pozwalają na publikowanie różnego typu dokumentów, które prawdopodobnie nigdy nie zostałyby wydane w tradycyjnej formie, a które często zawierają unikatowe treści. Niektóre repozytoria idą krok dalej i stają się wydawcami lub wspierają wydawnictwo uczelniane w rozpowszechnianiu publikacji. Są to działania różnego typu: od prostych form przesyłania metadanych do bazy POL-index poprzez promocję publikacji do bardziej rozbudowanego wsparcia polegającego na projektach graficznych, składzie i łamaniu tekstu czy korektach językowych. Celem badań przedstawionych w artykule jest zaprezentowanie przykładów polskich repozytoriów, które realizują procesy wydawnicze oraz opisanie działań podejmowanych w tym zakresie w bibliotekach. Pomimo, że na razie tego typu usługi podejmowane są w znikomym zakresie, to te pierwsze próby świadczą o zmianach jakie zachodzą w bibliotekarstwie. Repozytoria stają się jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej, który jeszcze w pełni nie został wykorzystany.

Opis

Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24-25.05.2018 r. pt. "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia". Sesja II.

Słowa kluczowe

Cytowanie