Analiza pracy suszarki poliamidu 6 w odmianie LV

dc.contributor.advisorSkrzypiński, Wojciech
dc.contributor.authorJurczak, Andrzej
dc.date.accessioned2014-07-22T13:40:04Z
dc.date.available2014-07-22T13:40:04Z
dc.date.issued2014-07-03 12:44:13
dc.date.updated2014-07-17T09:46:55Z
dc.description.abstractCelem pracy było przedstawienie aktualnie pracującej instalacji do suszenia poliamidu 6 oraz współpracujących z nią urządzeń w kontekście optymalizacji kosztów. Po dokładnym przedstawieniu całego procesu wytwarzania poliamidu 6, od polimeryzacji aż po magazynowanie, przystąpiono do procesu suszenia, jako celu tej pracy. Na samym początku zostały opisane wszystkie aparaty mające udział w procesie suszenia, następnie pokazano na czym polega sam proces suszenia; żeby ostatecznie pokazać na przykładzie tej instalacji możliwości związane z oszczędnościami. Zostało to wykazane przy pomocy trzech metod. Najbardziej opłacalną okazała się metoda usuwania wody przed wejściem produktu do suszarki. Odbywa się to przy pomocy nowej lub zmodernizowanej wirówki. Pozostałe metody można też wykorzystać równolegle z tą metodą lub osobno.pl
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to present the currently operating installation for drying polyamide 6 and cooperating devices in the context of cost optimization A thorough presentation of the entire process of generating polyamide 6 from polymerization stage to the storage was followed by drying process as the aim of this thesis. At the very beginning all devices used in the drying process were described. Then the nature of actual drying process was explained to show this installation as case study for possibilities of economizing. This was demonstrated by means of three methods. The most cost-effective method proved to be the removal of water prior to the entry of the product into the dryer. This is done with the help of new or upgraded centrifuges. Other methods may also be used simultaneously with this method or separately.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/8063
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectsuszarka niskolepkapl
dc.subjectpolimeryzacjapl
dc.subjectpolikondensacjapl
dc.subjectstrumień ciepłapl
dc.subjectciepło właściwe poliamid 6pl
dc.subjectHair on low-viscositypl
dc.subjectpolymerizationpl
dc.subjectpolycondensationpl
dc.subjectthe heat fluxpl
dc.subjectspecific heat polyamide 6pl
dc.titleAnaliza pracy suszarki poliamidu 6 w odmianie LVpl
dc.title.alternativeAnalysis of the polyamide 6 dryer in a variation of LVpl
dc.typebachelorThesispl

Pliki