Książki / rozdziały (Bib)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, 2018) Sidor, Maria Wanda
  Publikacja poświęcona jest przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Głównym jednak powodem zmian są nowe media, które nie tylko zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, ale też zmieniają ludzi, sposób ich myślenia, działania. W tym kontekście, w przestrzeni bibliotekarstwa pojawiają się dzisiaj pytania o różne warianty istnienia bibliotek. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról oraz zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa. Autorzy prac zamieszczonych w niniejszej monografii dążyli różnymi drogami badawczymi do wytyczonego celu. Prace są więc różnorodne merytorycznie i metodologicznie. Artykuły zaprezentowane w niniejszej monografii to wielowymiarowe spojrzenie z perspektywy różnych ujęć naukowych: ekonomii, zarządzania, informatyki, bibliologii, informatologii, socjologii oraz z zastosowaniem różnorodnych metod badawczych.
 • Pozycja
  Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w latach 2014 – 2016
  (2017-05-10) Sidor, Maria (red. nacz.); Totoś-Gutowska, Marzena (oprac.)
  Bibliografia stanowi kontynuację dokumentowania dorobku publikacyjnego i jest wykazem retrospektywnym stanowiącym spis publikacji pracowników Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu wydanym przez Bibliotekę WSB-NLU w 2017 r. jako dokument elektroniczny. W niniejszym tomie obejmującym lata 2014-2016 uwzględniono autorskie i współautorskie wydawnictwa zwarte, rozdziały, opracowania, artykuły w czasopismach, referaty oraz opublikowane materiały z konferencji i sympozjów. Uwzględniono publikacje na nośnikach elektronicznych. W bibliografii zamieszczono publikacje wydane przez autorów w okresie zatrudnienia w WSB-NLU. Bibliografia ma układ autorsko-alfabetyczny, w obrębie hasła autorskiego tytuły publikacji ułożono chronologicznie, a w obrębie roku zastosowano podział publikacji na wydawnictwa zwarte, ciągłe i elektroniczne. Uzupełnieniem bibliografii jest indeks autorski, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów, wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów oraz wykaz ważniejszych skrótów zastosowanych w bibliografii. Bibliografia zawiera 258 opisów publikacji autorstwa 30 pracowników WSB-NLU. Dziękujemy autorom za współpracę przy kompletowaniu materiałów do bibliografii. Na końcu zamieszczono uzupełnienie do tomu pierwszego obejmujące kilka publikacji i nazwisk autorów, które nie zostały uwzględnione w tomie pierwszym.
 • Pozycja
  Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w latach 1993-2013
  (2015-01-16) Sidor, Maria (red. nacz.); Krzeszowska, Lucyna (oprac.); Totoś-Gutowska, Marzena (oprac.); Pomietłowska, Marlena (oprac.); Woźniak, Monika (oprac.)
  Bibliografia jest pierwszym retrospektywnym wykazem stanowiącym spis publikacji pracowników Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu wydanym przez Bibliotekę WSB-NLU w 2014 r. jako dokument elektroniczny. W niniejszym tomie obejmującym lata 1993-2013 uwzględniono autorskie i współautorskie wydawnictwa zwarte, rozdziały, opracowania, artykuły w czasopismach, referaty, recenzje, wywiady, streszczenia, wstępy, pracę doktorską, hasła encyklopedyczne oraz opublikowane materiały z konferencji i sympozjów. Zostały również uwzględnione publikacje na nośnikach elektronicznych. W bibliografii zamieszczono publikacje wydane przez autorów w okresie zatrudnienia w WSB-NLU. Bibliografia ma układ autorsko-alfabetyczny, w obrębie hasła autorskiego tytuły publikacji ułożono chronologicznie, a w obrębie roku zastosowano podział publikacji na wydawnictwa zwarte, ciągłe i elektroniczne. Uzupełnieniem bibliografii jest indeks autorski, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów oraz wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów. Bibliografia zawiera 2586 opisów publikacji autorstwa 154 pracowników WSB-NLU.