How to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizations

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

The aim of the paper is to study the challenges concerning organizational behaviors crucial for Lessons Learned capabilities in military organizations as well as to indentify the solutions and recommendations to develop and strengthen positive organizational culture, climate and behaviors fostering experiential learning. The attention is focused around positive behaviors recognized by NATO as the key success factors for Lessons Learned capabilities such as: the engagement of leaders, positive mindset, willingness to share information and stakeholder involvement. The contents of the paper are mainly based on the interviews with Lessons Learned experts and practitioners representing both NATO commands, bodies and national Lessons Learned military organizations. Moreover, the outcomes of the analysis of selected military documents and the literature survey contributed to the study.
Celem artykułu jest wskazanie wyzwań w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań organizacyjnych kluczowych z perspektywy wojskowych systemów wykorzystania doświadczeń (Lessons Learned) oraz zidentyfikowanie rozwiązań i rekomendacji służących umacnianiu pozytywnej kultury organizacyjnej, klimatu i zachowań sprzyjających organizacyjnemu uczeniu się w oparciu o wykorzystanie doświadczeń. Uwaga badawcza została skoncentrowana na pozytywnych zachowaniach organizacyjnych uznawanych w NATO za kluczowe czynniki sukcesu systemów wykorzystania doświadczeń, takich jak: zaangażowanie dowódców i pozostałych członków organizacji, pozytywna mentalność oraz skłonność do dzielenia się informacjami. Zasadniczą metodą pozyskiwania danych zastosowaną w procesie badawczym były wywiady z ekspertami i praktykami reprezentującymi dowództwa i instytucje NATO oraz organizacje wojskowe odpowiedzialne za rozwój narodowych zdolności w zakresie wykorzystania doświadczeń. Ponadto, wykorzystano wyniki analizy wybranych dokumentów wojskowych oraz literatury przedmiotu.

Opis

Słowa kluczowe

organizational learning, Lessons Learned, positive organizational behaviors, leadership, information sharing, stakeholder involvement, positive mindset, military organizations, organizacyjne uczenie się, wykorzystanie doświadczeń, pozytywne zachowania organizacyjne, przywództwo, wymiana informacji, organizacje wojskowe

Cytowanie

Lis, A., How to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizations. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4 : Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 21-34