How to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizations

dc.contributor.authorLis, Andrzej
dc.date.accessioned2013-06-15T09:34:31Z
dc.date.available2013-06-15T09:34:31Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractThe aim of the paper is to study the challenges concerning organizational behaviors crucial for Lessons Learned capabilities in military organizations as well as to indentify the solutions and recommendations to develop and strengthen positive organizational culture, climate and behaviors fostering experiential learning. The attention is focused around positive behaviors recognized by NATO as the key success factors for Lessons Learned capabilities such as: the engagement of leaders, positive mindset, willingness to share information and stakeholder involvement. The contents of the paper are mainly based on the interviews with Lessons Learned experts and practitioners representing both NATO commands, bodies and national Lessons Learned military organizations. Moreover, the outcomes of the analysis of selected military documents and the literature survey contributed to the study.en_US
dc.description.abstractCelem artykułu jest wskazanie wyzwań w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań organizacyjnych kluczowych z perspektywy wojskowych systemów wykorzystania doświadczeń (Lessons Learned) oraz zidentyfikowanie rozwiązań i rekomendacji służących umacnianiu pozytywnej kultury organizacyjnej, klimatu i zachowań sprzyjających organizacyjnemu uczeniu się w oparciu o wykorzystanie doświadczeń. Uwaga badawcza została skoncentrowana na pozytywnych zachowaniach organizacyjnych uznawanych w NATO za kluczowe czynniki sukcesu systemów wykorzystania doświadczeń, takich jak: zaangażowanie dowódców i pozostałych członków organizacji, pozytywna mentalność oraz skłonność do dzielenia się informacjami. Zasadniczą metodą pozyskiwania danych zastosowaną w procesie badawczym były wywiady z ekspertami i praktykami reprezentującymi dowództwa i instytucje NATO oraz organizacje wojskowe odpowiedzialne za rozwój narodowych zdolności w zakresie wykorzystania doświadczeń. Ponadto, wykorzystano wyniki analizy wybranych dokumentów wojskowych oraz literatury przedmiotu.pl
dc.identifier.citationLis, A., How to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizations. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4 : Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 21-34en_US
dc.identifier.issn2299-7326
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/170
dc.language.isoenen_US
dc.publisherNowy Sacz School of Business – National-Louis Universityen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectorganizational learningen_US
dc.subjectLessons Learneden_US
dc.subjectpositive organizational behaviorsen_US
dc.subjectleadershipen_US
dc.subjectinformation sharingen_US
dc.subjectstakeholder involvementen_US
dc.subjectpositive mindseten_US
dc.subjectmilitary organizationsen_US
dc.subjectorganizacyjne uczenie sięen_US
dc.subjectwykorzystanie doświadczeńen_US
dc.subjectpozytywne zachowania organizacyjneen_US
dc.subjectprzywództwoen_US
dc.subjectwymiana informacjien_US
dc.subjectorganizacje wojskoween_US
dc.titleHow to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizationsen_US
dc.typearticleen_US

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Lis Andrzej, JEMI.pdf
Rozmiar:
1.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: