Placówki ZOZ jako spółki prawa handlowego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-10-14 14:11:16

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

W pracy zajęto się bliżej zagadnieniem jakim jest udział placówek ZOZ w programie przekształcania ich w spółki prawa handlowego. W pierwszej kolejności wyjaśniono jak obecnie funkcjonuje służba zdrowia w Polsce, czym są publiczne oraz niepubliczne ZOZ-y oraz na jakich zasadach są one kontrolowane. W drugim rozdziale napisano kilka zdań o spółkach prawa handlowego – zwłaszcza o spółkach kapitałowych, a także o obecnej procedurze przekształcania szpitali w spółki na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Wiązało się to z opisaniem procesu likwidacji, powołania nowego podmiotu i roli organu założycielskiego. Ostatni rozdział poświęcony był planom i projektom przekształcania szpitali w spółki. Projekty te wychodzą najczęściej od rządu, ale jak to bywa spotykają się z wetem Prezydenta. Te zasady i pomysły kolejnych ministrów przedstawił autor na końcu pracy.

Opis

Słowa kluczowe

służba zdrowia, spółka, prawo handlowe, szpital, Zakłady Opieki Zdrowotnej

Cytowanie