Placówki ZOZ jako spółki prawa handlowego

dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy
dc.contributor.authorOleksy, Joanna
dc.date.accessioned2018-07-10T09:58:41Z
dc.date.available2018-07-10T09:58:41Z
dc.date.issued2010-10-14 14:11:16
dc.date.updated2018-03-09T12:53:30Z
dc.description.abstractW pracy zajęto się bliżej zagadnieniem jakim jest udział placówek ZOZ w programie przekształcania ich w spółki prawa handlowego. W pierwszej kolejności wyjaśniono jak obecnie funkcjonuje służba zdrowia w Polsce, czym są publiczne oraz niepubliczne ZOZ-y oraz na jakich zasadach są one kontrolowane. W drugim rozdziale napisano kilka zdań o spółkach prawa handlowego – zwłaszcza o spółkach kapitałowych, a także o obecnej procedurze przekształcania szpitali w spółki na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Wiązało się to z opisaniem procesu likwidacji, powołania nowego podmiotu i roli organu założycielskiego. Ostatni rozdział poświęcony był planom i projektom przekształcania szpitali w spółki. Projekty te wychodzą najczęściej od rządu, ale jak to bywa spotykają się z wetem Prezydenta. Te zasady i pomysły kolejnych ministrów przedstawił autor na końcu pracy.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/10451
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectsłużba zdrowiapl
dc.subjectspółkapl
dc.subjectprawo handlowepl
dc.subjectszpitalpl
dc.subjectZakłady Opieki Zdrowotnejpl
dc.titlePlacówki ZOZ jako spółki prawa handlowegopl
dc.title.alternativeHealth care institutions as companies of commercial law unitspl
dc.typebachelorThesispl

Pliki