Analiza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na nowosądeckim rynku pracy

dc.contributor.advisorLeśkow, Jacek
dc.contributor.authorMróz, Tomasz
dc.date.accessioned2014-01-07T08:45:06Z
dc.date.available2014-01-07T08:45:06Z
dc.date.issued2012-11-27 13:01:11
dc.date.updated2014-01-04T14:23:22Z
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest przeanalizowanie priorytetów realizowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki na sądeckim rynku pracy. Rozważając temat rynku pracy może pojawić się często tendencja przecenianie tego co specyficzne przy jednoczesnym niedocenianiu tego co ogólne. Specyficzne cechy regionalnych rynków pracy mają duże znaczenie i należy je brać po uwagę, jednak lokalny rynek pracy jest przede wszystkim rynkiem pracy z rządzącymi nim ogólnymi prawidłowościami, a w następnej kolejności konkretnym rynkiem pracy poddanym dodatkowym uwarunkowaniom, które wyróżniają dany powiat czy region. W pierwszym rozdziale przedstawię w całości założenia i priorytety PO KL na szczeblu centralnym jak i regionalnym. Drugi rozdział będzie opisywał PO KL już na szczeblu regionalnym, na początku zajmiemy się zadaniami realizowanymi w województwie małopolskim. W ostatnim rozdziale przeanalizujemy programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego. Analizie poddamy podmioty uczestniczące w programach i spróbujemy wyciągnąć wnioski.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/3435
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectprogram operacyjnypl
dc.subjectrynek pracypl
dc.subjectprzeciwdziałanie bezrobociupl
dc.subjectbezrobociepl
dc.titleAnaliza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na nowosądeckim rynku pracypl
dc.title.alternativeThe Analysis of Operational Programme "Human Resources Development" at Labour Market in Nowy Saczpl
dc.typemasterThesispl

Pliki