Proces uruchomienia działalności agroturystycznej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie gminy Muszyna

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-03-16 20:51:17

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Niniejsza praca magisterska przedstawia, czym jest agroturystyka, jakie istnieją przepisy regulujące otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie tego typu działalności oraz analizuje potencjał turystyczny Gminy Muszyna. Celem badań było przedstawienie procedury uruchamiania działalności agroturystycznej przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej oraz ukazanie, iż Gmina Muszyna ma duży, choć nie w pełni wykorzystany potencjał rozwoju agroturystyki. Potrzebne materiały zostały zebrane na podstawie informacji umieszczonych w literaturze, źródłach internetowych i wywiadach w Urzędzie Gminy.
This work International presents, what agri-tourism is and that there are provisions governing receive grants from the European Union for the start of the type of activity, and shall examine potential tourist Municipalities Muszyna. The study was the procedure for the start of agri-tourism grant from the European Union, and acknowledgement that the Municipality Muszyna has a large, although it does not fully used potential for development green tourism. Needed materials have been harvested in the basis of the information contained in the literature, sources on the internet and interviews with the Office Municipalities.

Opis

Słowa kluczowe

agroturystyka, potencjał turystyczny, Unia Europejska, fundusze europejskie, system kategoryzacji, gmina Muszyna

Cytowanie