Proces uruchomienia działalności agroturystycznej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie gminy Muszyna

dc.contributor.advisorReśko, Dariusz
dc.contributor.authorJakiel, Natalia
dc.date.accessioned2014-01-31T10:09:05Z
dc.date.available2014-01-31T10:09:05Z
dc.date.issued2012-03-16 20:51:17
dc.date.updated2014-01-31T09:47:38Z
dc.description.abstractNiniejsza praca magisterska przedstawia, czym jest agroturystyka, jakie istnieją przepisy regulujące otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie tego typu działalności oraz analizuje potencjał turystyczny Gminy Muszyna. Celem badań było przedstawienie procedury uruchamiania działalności agroturystycznej przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej oraz ukazanie, iż Gmina Muszyna ma duży, choć nie w pełni wykorzystany potencjał rozwoju agroturystyki. Potrzebne materiały zostały zebrane na podstawie informacji umieszczonych w literaturze, źródłach internetowych i wywiadach w Urzędzie Gminy.pl
dc.description.abstractThis work International presents, what agri-tourism is and that there are provisions governing receive grants from the European Union for the start of the type of activity, and shall examine potential tourist Municipalities Muszyna. The study was the procedure for the start of agri-tourism grant from the European Union, and acknowledgement that the Municipality Muszyna has a large, although it does not fully used potential for development green tourism. Needed materials have been harvested in the basis of the information contained in the literature, sources on the internet and interviews with the Office Municipalities.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/5045
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectagroturystykapl
dc.subjectpotencjał turystycznypl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectfundusze europejskiepl
dc.subjectsystem kategoryzacjipl
dc.subjectgmina Muszynapl
dc.titleProces uruchomienia działalności agroturystycznej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie gminy Muszynapl
dc.title.alternativeThe launch of agri-tourism in the context Polish membership in the European Union on the example municipalities Muszynapl
dc.typemasterThesispl

Pliki