Ocena możliwości prowadzenie własnej działalności w systemie franchisingowym

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-01-13 08:46:11

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest analiza rozwoju franchisingu w Polsce i wybór systemu, w którym jej autor mógłby rozpocząć działanie. Hipoteza główna to: w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce większe szanse powodzenia ma działanie w systemie niż poza nim. Hipoteza szczegółowa: przystąpienie do systemu Biesiadowo rokuje szanse na powodzenie. Temat pracy został podyktowany tym, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach dokonać wyboru i prowadzić działalność, odnosząc sukcesy. Na rynku istnieje bardzo wiele podmiotów gospodarczych, które są konkurencją dla przyszłego przedsiębiorcy. Dzięki franchisingowi pierwszy etap rozwoju oraz jego kontynuacja w dalszej fazie mają pomóc w osiągnięciu zadowalających wyników. Problem ten został przedstawiony na przykładzie rozwoju systemu franchisingowego od początku jego powstania oraz na wybranej sieci z rynku gastronomicznego. Badania, których wyniki zostały umieszczone w pracy, dotyczą konkretnego systemu franchisingowego. Na ich podstawie można przeprowadzić analizę w celu identyfikacji gustów żywieniowych potencjalnych klientów. Pracę napisano w oparciu o studia literatury, źródła internetowe oraz szerokie badania własne – wywiady z właścicielem systemu, obserwacje oraz badania ankietowe.

Opis

Słowa kluczowe

franchising, działalność gospodarcza, gastronomia

Cytowanie