Ocena możliwości prowadzenie własnej działalności w systemie franchisingowym

dc.contributor.advisorŚmigielska, Grażyna
dc.contributor.authorDębski, Łukasz
dc.date.accessioned2013-10-30T14:03:08Z
dc.date.available2013-10-30T14:03:08Z
dc.date.issued2010-01-13 08:46:11
dc.date.updated2013-10-30T13:32:30Z
dc.description.abstractCelem pracy jest analiza rozwoju franchisingu w Polsce i wybór systemu, w którym jej autor mógłby rozpocząć działanie. Hipoteza główna to: w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce większe szanse powodzenia ma działanie w systemie niż poza nim. Hipoteza szczegółowa: przystąpienie do systemu Biesiadowo rokuje szanse na powodzenie. Temat pracy został podyktowany tym, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach dokonać wyboru i prowadzić działalność, odnosząc sukcesy. Na rynku istnieje bardzo wiele podmiotów gospodarczych, które są konkurencją dla przyszłego przedsiębiorcy. Dzięki franchisingowi pierwszy etap rozwoju oraz jego kontynuacja w dalszej fazie mają pomóc w osiągnięciu zadowalających wyników. Problem ten został przedstawiony na przykładzie rozwoju systemu franchisingowego od początku jego powstania oraz na wybranej sieci z rynku gastronomicznego. Badania, których wyniki zostały umieszczone w pracy, dotyczą konkretnego systemu franchisingowego. Na ich podstawie można przeprowadzić analizę w celu identyfikacji gustów żywieniowych potencjalnych klientów. Pracę napisano w oparciu o studia literatury, źródła internetowe oraz szerokie badania własne – wywiady z właścicielem systemu, obserwacje oraz badania ankietowe.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/1254
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectfranchisingpl
dc.subjectdziałalność gospodarczapl
dc.subjectgastronomiapl
dc.titleOcena możliwości prowadzenie własnej działalności w systemie franchisingowympl
dc.title.alternativeAnalizing the possibilities of own business operated in the franchising systempl
dc.typemasterThesispl

Pliki