Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji na przykładzie PPHU Erbet sp. z o.o.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-10-15 11:20:50

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest ukazanie na przykładzie Przedsiębiorstwa Erbet sp. z o.o. z Nowego Sącza jak umiejętnie i świadomie wprowadzać w organizacji zmiany. Została ona ukierunkowana na wskazanie korzyści płynących z dokonanych w przedsiębiorstwie zasadniczych zmian polegających na wdrożeniu systemu zarządzania. Na podstawie wyników dokonanych badań i analiz porównawczych istotnych wskaźników ekonomicznych, pomiarów poszczególnych procesów, a także wybranych metod analizy procesu zmian i dojrzałości organizacji potwierdzono sukcesywny rozwój tego przedsiębiorstwa. Pozwala to na dokonanie stwierdzenia, że działania takie bezsprzecznie przyczyniają się do trwałego rozwoju i uzyskania, przez kierowaną w ten sposób organizację, stabilnej pozycji konkurencyjnej. Pozwala ona w istotny sposób sprostać wymaganiom współczesnego rynku.
The purpose of this study was to demonstrate, on example of Erbet sp. z o.o. company, how to capably and intentionally innovate an organization. The study indicated advantages of essential changes in the firm which meant assimilation of management system. Gradual development of the company was proven on the basis of findings and comparative analysis of fundamental economic indicators, measurement of individual causes and also selected analysis methods of changing process and maturity of organization. The results of the study allow to affirm that actions taken in the firm indisputably contribute to permanent progress and to gain a stable competitive position. The management system considerably enable to achieve demands of the modern market.

Opis

Słowa kluczowe

system zarządzania, zarządzanie zmianą, strategia, benchmarking, reengineering, outsourcing, koncepcja zarządzania czasem, koncepcja ograniczania zasobów, management system, change management, strategy, benchmarking, reengineering, outsourcing, time based management, lean management

Cytowanie