Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji na przykładzie PPHU Erbet sp. z o.o.

dc.contributor.advisorWołowiec, Tomasz
dc.contributor.authorFlieger, Andrzej
dc.date.accessioned2014-01-08T09:57:06Z
dc.date.available2014-01-08T09:57:06Z
dc.date.issued2012-10-15 11:20:50
dc.date.updated2014-01-08T09:12:29Z
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest ukazanie na przykładzie Przedsiębiorstwa Erbet sp. z o.o. z Nowego Sącza jak umiejętnie i świadomie wprowadzać w organizacji zmiany. Została ona ukierunkowana na wskazanie korzyści płynących z dokonanych w przedsiębiorstwie zasadniczych zmian polegających na wdrożeniu systemu zarządzania. Na podstawie wyników dokonanych badań i analiz porównawczych istotnych wskaźników ekonomicznych, pomiarów poszczególnych procesów, a także wybranych metod analizy procesu zmian i dojrzałości organizacji potwierdzono sukcesywny rozwój tego przedsiębiorstwa. Pozwala to na dokonanie stwierdzenia, że działania takie bezsprzecznie przyczyniają się do trwałego rozwoju i uzyskania, przez kierowaną w ten sposób organizację, stabilnej pozycji konkurencyjnej. Pozwala ona w istotny sposób sprostać wymaganiom współczesnego rynku.pl
dc.description.abstractThe purpose of this study was to demonstrate, on example of Erbet sp. z o.o. company, how to capably and intentionally innovate an organization. The study indicated advantages of essential changes in the firm which meant assimilation of management system. Gradual development of the company was proven on the basis of findings and comparative analysis of fundamental economic indicators, measurement of individual causes and also selected analysis methods of changing process and maturity of organization. The results of the study allow to affirm that actions taken in the firm indisputably contribute to permanent progress and to gain a stable competitive position. The management system considerably enable to achieve demands of the modern market.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/3525
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectsystem zarządzaniapl
dc.subjectzarządzanie zmianąpl
dc.subjectstrategiapl
dc.subjectbenchmarkingpl
dc.subjectreengineeringpl
dc.subjectoutsourcingpl
dc.subjectkoncepcja zarządzania czasempl
dc.subjectkoncepcja ograniczania zasobówpl
dc.subjectmanagement systempl
dc.subjectchange managementpl
dc.subjectstrategypl
dc.subjectbenchmarkingpl
dc.subjectreengineeringpl
dc.subjectoutsourcingpl
dc.subjecttime based managementpl
dc.subjectlean managementpl
dc.titleZarządzanie zmianą i rozwojem organizacji na przykładzie PPHU Erbet sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeChange management and organization development on the example of PPHU Erbet Ltd.pl
dc.typemasterThesispl

Pliki