Odpowiedni proces zarządzania Domem Pomocy Społecznej warunkiem prawidłowej adaptacji człowieka starego

dc.contributor.advisorBulzak, Andrzej
dc.contributor.authorKantor, Iwona
dc.date.accessioned2013-10-15T08:50:49Z
dc.date.available2013-10-15T08:50:49Z
dc.date.issued2009-09-16 09:55:35
dc.date.updated2013-10-15T07:57:55Z
dc.description.abstractDokonujące się przemiany demograficzne wskazują na ważny problem starzejącego się społeczeństwa. Problematyka starości staje się coraz bardziej aktualna w związku z rozwojem nauk medycznych, zmianami struktury społeczeństwa, wydłużającym się czasem życia i kwestią samotności ludzi starych, spowodowanej migracją zarobkową młodych. Starość to nieuchronny proces życia większości z nas. Obecnie życie ludzkie wydłuża się, co zwiększa udział osób starszych w społeczeństwie. Generacje, które są dziś w pełni sił, jakże często zapominają, że ludzie starzy, którym jest potrzebna ich pomoc to ich wczorajsi żywiciele, ich wychowawcy, bliscy, ich ojcowie i matki. Zapominają o tym, że dobra kulturalne, materiale, którymi administrują i które swym wysiłkiem pomnażają, są w jakiejś mierze dorobkiem ich poprzedników, dzisiejszych ludzi starszych wiekiem. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i metodologicznej. Ma ona na celu przedstawienie procesu zarządzania jednostki, który jest bardzo istotnym warunkiem prawidłowej adaptacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym rozdziale dokonano analizy literatury mając na celu uzyskanie jak najlepszego sposobu ukazania procesu zarządzania od strony teoretycznej. Kolejny rozdział w całości został poświęcony opisaniu procesu adaptacji osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział trzeci przybliży czytelnikom funkcjonowanie człowieka starego w zmiennej rzeczywistości. Temat kończący pierwszą część pracy przedstawia charakterystykę Domów Pomocy Społecznej w Polsce, ich zadania i metody pracy. Druga część pracy to część metodologiczna, zawiera ona wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych badań. Ostatni podrozdział natomiast przedstawia sprawozdanie z badań oraz weryfikację postawionych hipotez.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/957
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectzarządzaniepl
dc.subjectprogramy pomocy społecznejpl
dc.subjectludzie starsipl
dc.titleOdpowiedni proces zarządzania Domem Pomocy Społecznej warunkiem prawidłowej adaptacji człowieka staregopl
dc.title.alternativeProper process administered house of social equipment (assistance) condition of correct adaptation of old personpl
dc.typemasterThesispl

Pliki