Współpraca między samorządem terytorialnym i przedsiębiorstwami prywatnymi na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-07-15 13:53:01

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Usługi outsourcingowe są niezwykle popularne zarówno wśród firm prywatnych, jak i w jednostkach publicznych. Celem ogólnym pracy jest charakterystyka form współpracy samorządu terytorialnego i firm prywatnych, ze szczególną uwagą na outsourcing, oraz identyfikacja korzyści i kosztów takiej współpracy na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Natomiast, jako cele szczegółowe niniejszej pracy można wymienić: 1. Charakterystykę istoty i zadań samorządu terytorialnego 2. Przedstawienie prawnych uwarunkowań współpracy między samorządem terytorialnym i firmami prywatnymi 3. Charakterystykę istoty i zasad stosowania outsourcingu w praktyce działania firm i sformułowanie zaleceń, co do ich wykorzystania przez samorząd terytorialny. 4. Identyfikację korzyści i kosztów wynikających ze współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z podmiotami prywatnymi. Praca zawiera najważniejsze pojęcia i definicje dotyczące samorządu terytorialnego, jego finansów i źródeł finansowania na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Praca oparta została na literaturze z zakresu kooperacji, outsourcingu oraz samorządu terytorialnego. Wykorzystano ponadto akty prawne regulujące zasady współpracy między samorządem terytorialnym i organizacjami prywatnymi. Część empiryczną opracowano w oparciu o dane Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. W niniejszej pracy na przykładzie konkretnego powiatu ukazano jak może funkcjonować outsourcing w jednostkach samorządu terytorialnego na rzecz społeczeństwa.

Opis

Słowa kluczowe

administracja samorządowa, powiat, przedsiębiorstwo prywatne, współpraca, outsourcing

Cytowanie