Współpraca między samorządem terytorialnym i przedsiębiorstwami prywatnymi na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

dc.contributor.advisorGancarczyk, Marta
dc.contributor.authorHatlaś, Sylwia
dc.date.accessioned2013-11-24T10:27:53Z
dc.date.available2013-11-24T10:27:53Z
dc.date.issued2010-07-15 13:53:01
dc.date.updated2013-11-23T10:33:35Z
dc.description.abstractUsługi outsourcingowe są niezwykle popularne zarówno wśród firm prywatnych, jak i w jednostkach publicznych. Celem ogólnym pracy jest charakterystyka form współpracy samorządu terytorialnego i firm prywatnych, ze szczególną uwagą na outsourcing, oraz identyfikacja korzyści i kosztów takiej współpracy na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Natomiast, jako cele szczegółowe niniejszej pracy można wymienić: 1. Charakterystykę istoty i zadań samorządu terytorialnego 2. Przedstawienie prawnych uwarunkowań współpracy między samorządem terytorialnym i firmami prywatnymi 3. Charakterystykę istoty i zasad stosowania outsourcingu w praktyce działania firm i sformułowanie zaleceń, co do ich wykorzystania przez samorząd terytorialny. 4. Identyfikację korzyści i kosztów wynikających ze współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z podmiotami prywatnymi. Praca zawiera najważniejsze pojęcia i definicje dotyczące samorządu terytorialnego, jego finansów i źródeł finansowania na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Praca oparta została na literaturze z zakresu kooperacji, outsourcingu oraz samorządu terytorialnego. Wykorzystano ponadto akty prawne regulujące zasady współpracy między samorządem terytorialnym i organizacjami prywatnymi. Część empiryczną opracowano w oparciu o dane Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. W niniejszej pracy na przykładzie konkretnego powiatu ukazano jak może funkcjonować outsourcing w jednostkach samorządu terytorialnego na rzecz społeczeństwa.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/1716
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectadministracja samorządowapl
dc.subjectpowiatpl
dc.subjectprzedsiębiorstwo prywatnepl
dc.subjectwspółpracapl
dc.subjectoutsourcingpl
dc.titleWspółpraca między samorządem terytorialnym i przedsiębiorstwami prywatnymi na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączupl
dc.title.alternativeCooperation between local government and private companies on the example of the County Office in Nowy Saczpl
dc.typemasterThesispl

Pliki