Kultura i polityka - dziedziny wzajemnie powiązane na przykładzie gminy wiejskiej

dc.contributor.advisorNowina Konopka, Maria
dc.contributor.authorŚwierad, Maria
dc.date.accessioned2013-11-18T14:12:22Z
dc.date.available2013-11-18T14:12:22Z
dc.date.issued2012-01-11 10:53:05
dc.date.updated2013-11-18T10:29:50Z
dc.description.abstractCel teoretyczny niniejszej pracy to wypełnienie luki poznawczej zagadnienia tworzenia polityki kulturalnej samorządu gminnego oraz działalności instytucji kultury w wiejskiej gminie Korzenna. W praktyce może być źródłem wskazówek dla instytucji kultury, które aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością muszą podejmować nowe działania, szukać nowych rozwiązań, które stają się podstawą efektywności funkcjonowania placówek i budowania jej wizerunku w środowisku lokalnym. W niniejszej pracy będę badać czy prowadzona polityka kulturalna, w szerokim jej znaczeniu, może służyć podniesieniu poziomu kultury w środowisku lokalnym, czy może być wykorzystywana przez władze samorządowe do uprawiania własnej polityki. Tezą mojej pracy jest stwierdzenie, że kultura i polityka to dziedziny, które permanentnie się przenikają. Tworzenie i kreowanie polityki wpływa bezpośrednio na rozwój kultury, poprzez tworzenie ram prawnych i finansowych. Do zweryfikowania założonej tezy z rzeczywistością posłużą dokumenty finansowe, sprawozdania z działalności statutowej jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowych, jak również wywiady. Z analizy teoretycznej wynika, iż badania na temat kultury i polityki można prowadzić na różnych płaszczyznach. Socjologowie badają wpływ sfery kultury i polityki na rozwój stosunków społecznych. Badanie obu dziedzin, może również się odnosić do kwestii formalnych nadanych przez ustawodawcę. Zatem należy stwierdzić, że władza na każdym szczeblu, mając odpowiednie kompetencje oraz zasoby, prowadzi politykę, uchwala prawo, wydaje decyzje, rozporządza środkami finansowymi, co wpływa na kształtowanie przestrzeni kulturowej. Kultura zaś, tworzy idee i reguły dla rozwoju społeczeństwa, buduje więzi, jest bodźcem wpływającym na kształtowanie tożsamości kulturowej. Stąd należy wnioskować, że istnieje głęboka zależność pomiędzy prowadzoną polityką kulturalną, a rozwojem szeroko rozumianej kultury.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/1576
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectbudowanie wizerunkupl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectrozwój lokalnypl
dc.subjectorganizacje pozarządowepl
dc.subjectgminapl
dc.subjectpolityka regionalnapl
dc.subjectwieśpl
dc.subjectpolityka kulturalnapl
dc.titleKultura i polityka - dziedziny wzajemnie powiązane na przykładzie gminy wiejskiejpl
dc.title.alternativeCulture and Politics - Interrelated Fields on the Case of a County Boroughpl
dc.typemasterThesispl

Pliki