Faktoring jako sposób finansowania działalności gospodarczej i jego wpływ na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego

dc.contributor.advisorMendys, Stanisław
dc.contributor.authorOczkowicz, Joanna
dc.date.accessioned2015-01-13T13:09:45Z
dc.date.available2015-01-13T13:09:45Z
dc.date.issued2003pl
dc.description.abstractCelem pracy jest prezentacja faktoringu jako źródła finansowania działalności gospodarczej oraz ukazanie wpływu wykorzystania tej usługi finansowej na działalność i funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę i definicje faktoringu, formy w jakich występuje, funkcje jakie pełni oraz zalety i wady tej formy finansowania. Rozdział drugi zawiera omówienie kosztów związanych z zastosowaniem faktoringu w działalności podmiotu. Przedstawia kalkulację kosztów, sporządzoną na przykładzie firmy oraz studium przypadku, którego celem jest analiza porównawcza kosztów kredytu i faktoringu jako dwóch źródeł finansowania. W rozdziale trzecim przedstawiona została analiza wpływu wykorzystania kredytu i faktoringu na strukturę bilansu firmy oraz jej funkcjonowanie. Rozdział czwarty to omówienie rynku usług faktoringowych w Polsce oraz związanego z nim rynku obrotu wierzytelnościami i usług windykacyjnych. Zawiera on prezentację działalności wybranych banków, firm i instytucji pod kątem różnorodności ofert w zakresie obrotu wierzytelnościami i usług faktoringowych. Ostatnia część rozdziału czwartego poświęcona jest szczegółowej prezentacji oferty firmy PekaoFaktoring świadczącej kompleksowe usługi faktoringu.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/8374
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłącznapl
dc.subjectfinansowanie przedsiębiorstwapl
dc.subjectfaktoringpl
dc.subjectumowa faktoringowapl
dc.subjectbilans przedsiębiorstwapl
dc.titleFaktoring jako sposób finansowania działalności gospodarczej i jego wpływ na funkcjonowanie podmiotu gospodarczegopl
dc.typemasterThesispl

Pliki