Analiza procesu motywacji pracowników niższego szczebla na przykładzie firmy PDF Slawex

dc.contributor.advisorMalczak, Jan
dc.contributor.authorAbram, Arkadiusz
dc.date.accessioned2014-01-22T12:08:38Z
dc.date.available2014-01-22T12:08:38Z
dc.date.issued2012-06-25 18:37:42
dc.date.updated2014-01-22T10:58:46Z
dc.description.abstractNiniejsza praca ma na celu analizę skuteczności procesu wpływania na motywacje i zaangażowanie pracowników niższego szczebla w firmie zajmującej się handlem hurtowym w branży farmaceutycznej. Postawiono następujące hipotezy badawcze: H1: Pracownicy badanej firmy nie są zaangażowani w wykonywaną pracę H2: Pracownicy nie są zadowoleni z pracy oraz z wynagrodzenia H3: Bodźce o charakterze materialnym mają większą siłę oddziaływania na motywację niż bodźce niematerialne. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników dostarczyła cennych informacji na temat oczekiwań i potrzeb personelu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia najważniejsze pojęcia i procesy związane z motywowaniem pracowników. Rozdział drugi prezentuje techniki motywowania pracowników, w szczególności materialne i pozamaterialne narzędzia pobudzania motywacji. Rozdział trzeci jest charakterystyką firmy, w której dokonano analizy systemu motywowania pracowników. Rozdział czwarty zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań ankietowych wśród pracowników działu magazynu. Przeprowadzone badanie potwierdziło pierwszą hipotezę badawczą, gdyż wykazało brak zaangażowania pracowników w pracę oraz w życie firmy. Pracownicy nie są zadowoleni z wynagrodzeń, które ich zdaniem, są zbyt niskie i niesprawiedliwe. Bardzo słabo w ocenie ankietowanych wyglądają możliwości rozwoju w firmie. Mimo wielu elementów spotykających się z dezaprobatą badanych, większość z nich jest zadowolona z pracy co zmusza do odrzucenia drugiej hipotezy. Prawdziwa okazała się trzecia hipoteza badawcza.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/4513
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectmotywacjapl
dc.subjectmotywowanie pracownikówpl
dc.subjectmotywacje płacowepl
dc.subjectmotywacje pozapłacowepl
dc.titleAnaliza procesu motywacji pracowników niższego szczebla na przykładzie firmy PDF Slawexpl
dc.title.alternativeAnalysis of the motivation of junior staff on the example of a company PDF Slawexpl
dc.typemasterThesispl

Pliki