Zastosowanie koncepcji marketingu usług na rynku usług outsourcingowych - analiza przypadku Capgemini

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011-10-02 18:49:50

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie i ocena wpływu koncepcji marketingu usług a jakość i umacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku usług outsourcingowych jednej z wiodących firm tego sektora- Capgemini. Praca składa się z czterech rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach niniejszej pracy dokonano opisu koncepcji i podstawowych założeń marketingu usług oraz rynku usług outsourcingowych, zwracając szczególną uwagę na specyfikę i panujące na nim trendy. Pierwszy z nich poświęcony jest koncepcji i podstawowym założeniom marketingu usług. Rozdział drugi opisuje rynek usług outsourcingowych- specyfikę i tego rynku wiodące trendy. Przedstawiono tu także ujęcie modelowe rynku outsourcingowego, przyczyny jego rozwoju i wzrostu popularności wśród zainteresowanych nim przedsiębiorstw. W kolejnym- trzecim rozdziale zawarto opis i charakterystykę działalności międzynarodowej firmy Capgemini. W czwartym rozdziale zawarto analizę sposobów zarządzania jakością w wyżej wymienionej firmie i dostosowania narzędzi marketingowych do potrzeb klientów.

Opis

Słowa kluczowe

marketing usług, outsourcing

Cytowanie