Różnorodność w zespole – czy to działa? Jak budować efektywnie działający zespół pracowników

Abstrakt

Budowanie sprawnie funkcjonującego zespołu pracowników to integracja jego członków i wzmocnienie więzi między nimi, prowadzące do poprawy efektywności. Niezwykle istotne jest wzmacnianie kompetencji miękkich, takich jak otwartość, inteligencja emocjonalna, komunikatywność, chęć do nauki. Jak twierdzą psychologowie i specjaliści od zarządzania – inkluzywne i integrujące miejsce pracy jest warunkiem sine qua non by można było mówić o zaangażowaniu pracowników. Zmierzyć je można w prosty sposób, korzystając np. z kwestionariusza opracowanego przez Instytut Gallupa. Podejmując działania, mające pobudzić zaangażowanie zespołu, warto każdego członka potraktować indywidualnie. Różne kompetencje, predyspozycje, typy osobowości budują dynamikę grupy. Możliwość „bycia sobą” każdego z pracowników przynosi korzyści nie tylko przełożonym, ale i wszystkim członkom danego zespołu. Doskonałym punktem wyjścia są szkolenia uczące pracowników wykorzystania potencjału drzemiącego w różnorodności. Docenienie różnorodności wpływa na zdolność instytucji do przyciągania i zatrzymywania wartościowych pracowników.

Opis

Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24-25.05.2018 r. pt. "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia". Sesja V.

Słowa kluczowe

Cytowanie