Książki / rozdziały (CI)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 8 z 8
 • Pozycja
  Innovatics – a new toolbox of skills for innovative production managers
  (Oficyna Wydaw. PTZP, 2012) Jasieński, Michał; Rzeźnik, Magdalena
  We describe a metaphorical “toolbox” for innovatics – a new set of skills for managers who specialize in innovation management and in the study of innovations. We emphasize the importance of quantitative skills, multidisciplinary inspirations and heuristic methods for generatig innovative solutions. Knowledge of organizational behavior is essential to create in the workplace environment conducive to innovativeness.
 • Pozycja
  Understanding and innovating business models: some basic methodological issues
  (Oficyna Wydaw. PTZP, 2013) Jasieński, Michał; Rzeźnik, Magdalena; Candi, M.
  We discuss basic components of the business model concept, with particular emphasis on rigorous and preferably quantitative methods of analysis of business models. We focus on factors which influence the process of developing customer value proposition - a crucial part of any business model. We also present an international collaborative project aimed at developing methods of making existing business models of SMEs more innovative.
 • Pozycja
  Innowatyka - nowy horyzont : innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników
  (Centrum Innowatyki. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2014) Jasieński, Michał (red.)
  „Innowatyka“ jest terminem określającym obszar tematyczny dotyczący najnowszej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej – świata Internetu, przepastnych i łatwo dostępnych baz danych i otwartych granic. Jest to świat, w którym tzw. efekt motyla (czyli nieliniowa, czasami kaskadowo narastająca zależność pomiędzy wydarzeniami pozornie błahymi i pozornie niepowiązanymi ze sobą) staje się faktem codziennym (zob. też Nesterowicz, 2001). W takim świecie, można poetycko powiedzieć, innowacje są paliwem postępu technologicznego i cywilizacyjnego – rozwój żywi się innowacjami. Podtytuł książki Toma Petersa (1998), guru zarządzania, mówi wszystko: „nie możesz odchudzić swojej drogi ku wielkości”. Stosując re-engineering, lean management i inne sztuczki usuwające z firmy wszystko co zbędne, a zapominając o nacisku na innowacje, menedżer nie zapewni firmie przyszłości. Co najwyżej, odroczy bankructwo. Dlatego innowacyjność jest ważna i musimy umieć ją badać i nią zarządzać i dlatego innowatyka ma zakres szerszy niż tradycyjne „zarządzanie innowacjami“ – obejmuje całą paletę umiejętności, pozwalających na wyjście poza status quo w firmie i zobaczenie nowych horyzontów zanim jeszcze może być mowa o zarządzaniu nimi. (fragment wstępu)
 • Pozycja
  Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości
  (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2012) Jasieński, Michał
  Edukacja menedżerów w nowej, „sieciowej“, rzeczywistości ekonomicznej świata wymaga położenia nacisku na miękkie umiejętności budowania kapitału społecznego oraz stosowania metod heurystycznych dla rozwiązywania problemów. Pojawia się konieczność pokonania oporu przed innowacyjnością, poprzez budowanie nieformalnej kultury organizacyjnej, która pomoże rozkwitnąć kooperacji oraz kreatywności.
 • Pozycja
  Constructing e-learning tools from heuristic methods: multiple whys, circle of analogies and stepwise convergence
  (Studio Noa ; University of Silesia, 2013) Jasieński, Michał
  I discuss various methods which may benefit from online implementation, supporting e-learning in the area of creativity and effective thinking at all educational levels, from kindergarten to graduate programs. All procedures comprise a virtual laboratory, capable of generating actual creative olutions to real problems. Tools for creative thinking may be implemented as online procedures allowing the user to conduct heuristic group sessions. I provide examples of individual-user heuristic methods (multiple Why? questions, circle of analogies) and a group-based method (discussion 66 which involves stepwise convergence of ideas generated by semi-independent subgroups).
 • Pozycja
  Business models rethought: applying the heuristic methods of Altshuller and Osborn to improve an organization's fitness in a variable environment
  (Wydawnictwo Studio Emka, 2014) Jasieński, Michał; Rzeźnik, Magdalena
  Business model (BM) is a universally applicable framework for analyzing an organization’s entire spectrum of activities, from cost structure, revenue streams, to human resources and organizational culture, client networks, collaborators and the essence of what the organization offers, i.e. the customer value proposition. To facilitate an efficient process of re-inventing or re-conceptualizing the BM, we have applied two heuristic tools: Altshuller’s 40 inventive principles and Osborn’s seven SCAMPER questions, which were developed initially for applications in engineering and marketing, respectively. We show examples of how each module of a BM can be modified in a creative and, sometimes, counterintuitive way, thus leading to the improvement of the organization’s functioning in an uncertain and fluctuating business environment.
 • Pozycja
  Theory-free and fact-free but method-focused and trust-driven education: insights from Google, Excel, and eBay
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007) Jasienski, Michal
  The distinction between patterns and processes is a major methodological and philosophical challenge in science (Jasienski, 1996). The task of modern education is to give students the tools enabling them to critically analyze patterns and infer which processes generate them, whether in natural or in social sciences. In contrast, most of educational effort still goes to fact delivery and force-feeding students with classification schemes which provide only superficial understanding of the world and become quickly obsolete. I advocate a shift in educational philosophy towards building intuitive understanding, heuristic methods of problem solving and powerful factfinding skills. I provide examples how modern information technology makes such a shift easy to implement.
 • Pozycja
  Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk
  (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2009) Jasieński, Michał
  Synergy from the viewpoint of quantitative ecogenetics: golden mixtures, magical interactions and unique correlations of types and environments The problems encountered by ecogenetics of finding the best combinations of varieties and environments are very similar to those facing researchers or consultants in the areas of management, organizational behavior and applied psychology. It is difficult to define synergy and determine when synergy occurs, because that depends on our hypothesis and on the choice of a measurement scale. For example, multiplicative interactive effects of combined factors which could be interpreted as synergistic disappear if the measurements are expressed on a logarithmic scale. Nonlinearity of reaction norms of interacting types makes it almost impossible to interpolate and extrapolate the synergy effects beyond the described set of conditions. Effects declared as beneficially synergistic may also have side-effects or negative long-term consequences.